hi-plan.co.il

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

 חברת היי-פלן טכנולוגיות נתונת שירותי מיקור חוץ לתכנון ובקרה של שרשרת האספקה באמצעות מערכת WizPlan
 
 השירות כולל :
  תכנון ובקרת החומר
  תכנון ובקרת היצור
 השיפור המושג בשירות :
   הקטנת הפיגורים ללקוחות ושיפור השירות
   שיפור משמעותי באפקטיביות המלאי (הקטנת רמות המלאי ושיפור הזמינות)
   שיפור משמעותי בנצילות ויעילות משאבי היצור
 דגשים לשירות :
   השירות ניתן ע"י גוף מקצועי עם ניסיון וידע רב של תכנון ובקרה במגוון תעשיות 
   התכנון מתבצע באמצעות מערכת WizPlan עם היתרונות הרבים הטמונים בה
   התהליך כולל הקמה או עדכון נתוני העיתוד בהתאם למציאות העסקית כאשר הנתונים מעודכנים לאורך השירות לפי המציאות העסקית המשתנה
   בהטמעת התהליך מושגת התאמה גבוהה בין מצב החומר לבין מערכות המידע והתאמה זו נשמרת לאורך השירות 
   אין צורך בהטמעת מערכת חדשה בארגון
   תוצאות השירות מתקבלות כעבור זמן קצר
 עלויות :
   עלויות הפעלת השירות נמוכות יחסית (אין צורך בקנית מערכת)
   עלות השירות לפי השימוש