hi-plan.co.il

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

 

על המערכת WizPlan

 -- המערכת היא פרי פיתוח של יותר מ 20 שנות ניסיון בתעשייה בגופים יצרניים.

 -- היא פותחה בסביבה תעשייתית כאשר כל שלב בפיתוח,

     נבחן הלכה למעשה בסביבה תעשייתית.

 -- כיום פועלת המערכת במספר גופים ונותנת תוצאות מצויינות.

  ...עבור ל... מה השלב הבא