hi-plan.co.il

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

 יתרונות השימוש במערכת WizPlan

                                               
    
       

-- ניהול בקרה ושליטה על מכלול הגורמים המשפיעים על התוצאה העסקית.

-- ניהול שרשרת האספקה לפי עדיפויות השיווק באמצעות מנגון יחודי - חדש !

-- תהליך העיתוד, הוא גם תהליך הניהול והבקרה.

-- תכנון ע"פ נתוני הצריכה בפועל, המאפשר הצטיידות ע"פ השינויים בהתנהגות השוק.
-- ניהול ובקרת גורמי התפעול בישום עדיפויות הארגון
-- איתור חריגים בשרשרת האספקה (חוסרים, איחורים, עודפים) וניהולם.
-- קישור בין הזמנות הלקוח למקורות, לכל אורך שרשרת האספקה : 
  > משפר את התוצאה העסקית ע"י מיקוד הארגון בעדיפויות.
  > משפר את השירות ללקוחות ע"י מתן עדיפות למקורות להזמנות. 
  > מייעל את היצור ע"י איחוד למנות אופטימליות תוך שמירה על הקישור להזמנות.
-- ניתוח השפעת הדרישות  על כושר היצור, יעילות היצור ומועדי האספקה.
-- ניהול התפעול במצבי משבר

  > המערכת תוכננה במיוחד ע"מ להתאים את התפעול לשינויים

      החריפים בביקושים, המאפיינים את התקופה.

-- שימוש בכלים מיוחדים לניהול לוגסטי של עצי מוצר מורכבים. 
-- שימוש בכלים מתקדמים לניתוח הנתונים.
-- ניווט קל ומהיר בין מכלול הנתונים המשפעים על ההחלטות.
-- יעילות ודיוק רב בעבודת המתכנן.
-- השבחת הנתונים במערכות הארגוניות.
-- תחזוקה מועטה של נתונים.
-- התאמה קלה לצרכי הארגון.

-- המערכת מתאימה לעבודה מול מגוון רחב של מערכות מידע ארגוניות.

 

WizPlan עבור ל... למה