hi-plan.co.il

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

לכבוד,

 
מנכ"ל\ית, מנהל\ת כספים, מנהל\ת מערכות מידע, מנהל\ת מפעל, מנהל\ת רכש, מנהל\ת תפעול, מנהל\תשרשרת אספקה, מנהל\ת יצור, מנהל\ת תפ"י 
  
אתם מחפשים דרכים להתמודד עם המציאות העסקית המורכבת ורוצים להצליח? 
האם שאלתם את עצמכם, מה התשובות לנושאים מרכזיים המשפיעים על ביצועי התפעול כמו ?  
  
 -- האם הארגון פועל על פי מהמציאות העסקית העדכנית ?  
 -- איך לנהל את המשאבים, לקבלת התוצאה העסקית הטובה ביותר ?
 -- איך לייעל את המלאי (להקטינו ולשפר את זמינותו)?
 -- איך להקטין את כמות החריגים
  --- חוסרים הפוגעים באספקה ללקוחות ולמלאי ?
  --- איחורים הפוגעים באספקה ללקוחות ולמלאי ?
  --- עודפים וצפי לעודפים שניתן לחסוך?
 -- איך לשפר את השירות ללקוחות ?
 -- מה הן העדיפויות של הדרישות והאם התכנון מתחשב בהן ?
 -- איך לשפר את התכנון של פריטים עם זמני האספקה ארוכים ?
 -- איך לתכנן פריטים עונתיים ?
 -- האם המשאבים מנוצלים ביעילות ?
 -- מתי הלקוחות יקבלו את ההזמנות ?
 -- מה הם מועדי האספקה לאור העומס ביצור ?
 -- היכן צווארי הבקבוק ואיך לפתור אותם ?
 -- איך להערך טוב יותר לתחזית ?
  --- מה כמות חומרי הגלם שתדרש ?
  --- איזה עומסים\חוסר יעילות יגרמו ביצור ואיפה ? 
  --- איזה אמצעים ידרשו ?
 ואתם מעוניינים בתשובות לנושאים אילו ועוד רבים אחרים המשפיעים על ביצועי התפעול?
 תוכלו למצוא אותן במערכת WizPlan

לניהול שרשרת אספקה של חברת  היי-פלן טכנולוגיות !