hi-plan.co.il

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

למה עדיפה מערכת WizPlan
 
על מערכות התכנון:
 מערכות התכנון בארגון, משמשות צומת מרכזית, דרכה עובר מירב המידע הארגוני.
 פעילות הארגון כולה תלוייה בתכנון. תכנון טוב יביא תוצאות טובות ותכנון פחות טוב, בהכרח יביא לתוצאות פחות טובות.
 לכן מערכת תכנון טובה, זאת השקעה בעלת ערך מוסף גבוה ביותר לארגון.
אבל...
 מערכות תכנון סטנדרטיות מתוכננות להתאים למגוון תעשיות וצרכים, לכן הן נותנות מענה בסיסי לצרכים התפעוליים.
 המציאות העסקית המורכבת והתחרות הרבה, מחייבות את החברות, למצות את המקסימום מעצמן.
לכן...
 הכלים לכך הן מערכת תכנון, המותאמת לצרכי הלקוח והנותנת מענה לצרכיו המיוחדים ולמדיניותו העסקית כך שיאפשרו לו להשיג יתרון על מתחריו.
 

מערכת WizPlan לניהול שרשרת אספקה של חברת היי-פלן טכנולוגיות,

היא מערכת המותאמת לצרכי הלקוח המיוחדים ולמדיניותו העסקית והמאפשרת לו השגת יתרון על מתחריו.
השוואה בין מערכת WizPlan למערכות סטנדרטיות
 
נושא להשוואה
 
WizPlan
 
מערכת תכנון סטנדרטית
 
ניהול עדיפויות השיווק 

מנגנון יחודי לניהול עדיפויות השיווק המוקרנות על כל שרשרת האספקה, מאפשר תמיכה אופטימלית בתוכנית העסקית והלקוחות.

 

  לא קיים ! 
התאמה לצרכי הלקוח
 
מותאמת לצרכי הלקוח המיוחדים ולמדיניותו העסקית.
ניתן לבצע התאמות לאור הצרכים באופן קל ועלות נמוכה יחסית.             
 
מערכת סטנדרטית הנותנת
מענה בסיס והמוגבלת לשינויים והתאמות.
 
ניהול מלאי
 
מגוון שיטות ניהול מלאי המותאמות לצרכי הלקוח
והמאפשרות יעול המלאי ע"י שיפור זמינותו והקטנתו.
 
שיטת ניהול מלאי קשיחה ומוגבלת.
 
ניהול חריגים בשרשרת האספקה 

מנגנון יחודי לניהול חוסרים, איחורים ועודפים בשרשרת האספקה,

משפר את תזרים המזומנים והשרות ללקוחות

 לא קיים ! 
ניהול בקרה ושליטה על המקורות להזמנות
         
המערכת מאפשרת לזהות את המקורות המקושרים להזמנות,
לכל אורך שרשרת האספקה ובכך לסייע לשיפור התוצאה העסקית ע"י הכוונת גורמי התפעול לעדיפויות.
          
יכולת מוגבלת לאתר את המקורות המקושרים להזמנות 
         
ניווט בין הנתונים
המשפיעים על ההחלטות
 
גמישות וקלות רבה בניווט בין הנתונים המשפיעים על ההחלטות.
 
יכולת מוגבלת לנווט בצורה
קלה בין הנתונים.
 
השפעת הדרישות על כושר היצור
 
מודול התכנון מתרגם את הדרישות לתוכניות עבודה
בהן ניתן לזהות את צוארי הבקבוק, עומסים, חוסר יעילות, מועדי אספקה ועוד...
         
בד"כ לא מוטמע.
המערכות הקיימות, קשיחות ומקשות מאוד על התכנון.
 
תכנון ע"פ תחזית שיווקית
 
מערכת WizPlan מאפשר קליטת נתונים חיצוניים
כולל תחזית שיווקית ולתכנן ע"פ הם כולל סימולציית עומסים.
 
קיים בחלק מהמערכות.
 
נתונים לתכנון
 
נתוני הקפאת מצב במערכות המידע כולל אפשרות
לשילוב נתונים חיצוניים.
 
נתוני הקפאת מצב במערכות מידע.
 
בקרה על הנתונים המתקבלים
 
מערכת WizPlan מאפשרת בקרה מעמיקה על הסיבות לדרישות
ונותנת למתכנן כלים מצויינים לקבלת החלטות נכונות וביעילות.
 
מתקבלת תוצאה עם יכולת
מוגבלת להבין את מקורה.
 
ניהול משימות למיקוד גורמי התפעול
 
מנגנון יחודי לניהול ובקרת משימות
למיקוד גורמי התפעול בעדיפויות החברה.
 
לא קיים !
 
ניהול, בקרה ושליטה
 
במערכת WizPlan, מוטמעים כלי ניהול, בקרה ושליטה מתקדמים
שהם פרי פיתוח של 20 שנות ניסיון בתעשייה והמותאמים לצרכי המתכנן.   
 
קיים בצורה מוגבלת ומפוזר
במספר מנגנונים.
 
 ניהול שרשרת היעדים מערכת WizPlan מתכננת, מנהלת ומבקרת את היעדים של החוליות בשרשרת היעדים התפעוליים. לא קיים ! 
      
 תכנון יצור  ממשק יחודי במערכת WizPlan מתכנן את היצור ע"פ עדיפויות השיווק.  לא קיים !