hi-plan.co.il

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

מה היא מערכת  WizPlan

מערכת WizPlan הינה תוכנת זימון, ניהול ובקרה של שרשרת האספקה בחברות תעשייתיות.

 
יעוד מערכת WizPlan
לשפר את הביצועים התפעוליים של חברות תעשייתיות ע"י שיפור הניהול, הבקרה ושליטה על המקורות לאספקות תוך דגש על ניהול ובקרת החריגים (חוסר, איחור, עודף).
 
כיצד פועלת מערכת  WizPlan

מערכת WizPlan שואבת את הנתונים ממערכות המידע הארגוניות,מעבדת אותו בצורה יחודית ומחזירה לארגון מידע איכותי, המסייע לשפר את התוצאות העסקיות של החברה.

 

פעולות מערכת WizPlan

 

 ניהול עדיפויות :

מנגנון יחודי, מתרגם את עדיפויות השיווק לעדיפויות ביצוע בכל שרשרת האספקה.

 

חישוב : תחזית ע"פ המציאות העסקית.

על סמך נתוני היסטורייה, מערכת WizPlan מחשבת תחזית צריכה לתקופה דרושה. מנגנון החישוב מותאם לכל ארגון ע"פ המודל העיסקי שלו. מערכת WizPlan מותאמת לתכנן גם לפי תחזית שיווקית.    

  

פריסה : על ציר הזמן של מכלול הדרישות והמקורות.

למערכת WizPlan מנגנונים מיוחדים לפריסת הדרישות מול המקורות המבטאים את העדיפויות היחודיות לכל אירגון.

  

איתור: חריגים (חוסראיחור או עודף במקורות).

למערכת WizPlan מנגנונים מיוחדים ויחודיים המאפשרים, לאתר ולנהל חריגות בשרשרת האספקה ובכך לאפשר לארגון לשפר בצורה משמעותית את ביצועיו.

בידוד : החריגים וארגונם בצורה יחודית מאפשרת למתכנן יעילות רבה בתכנון והבקרה.

הפרדה : בין לקוחות למלאי.

מערכת WizPlan מפרידה לכל אורך התכנון בין אירועים המקושרים להזמנות לקוח לבין אירועים אחרים ובכך היא מאפשרת לארגון להתמקד בתוצאה העסקית ושיפור השירות.

הפעלה : של גורמי התפעול בביצוע המשימות.

למערכת WizPlan מנגנון יחודי להפעלה, ניהול ובקרת גורמי התפעול בביצוע המשימות.

ניתוח : השפעת הדרישות על כושר היצור.

תוצאות תכנון החומר "מועמסות על היצור" בעזרת מודול לתכנון היצור של מערכת WizPlan. מתוצאות הסימולציה, ניתן לזהות את המשאבים הדרושים, עומסים, חוסר יעילות וצוארי ובקבוק ביצור וכן מועדי אספקה עדכניים להזמנות ומועדי אספקה עתידיים.

  

תכנון : היצור לפי העדיפויות, זמינות החומר ועומסים.

למערכת WizPlan מנגנונים מיוחדים המאפשרים לנהל את היצור ע"פ העדיפויות הארגוניות וכפי שנותחו בסימולציית העומסים.

 

בקרה : על ביצוע המשימות.

מנגנון יחודי של בקרה בחוג סגור על התפתחות המלאי, מאפשר למתכנן לעקוב אחר מילוי המשימות, שינויים בילתי צפויים וטעויות.  

שליטה : על שרשרת היעדים של הארגון 
  
והתוצאה :

מערכת משוכללת וקלה להפעלה, לשימוש גורמי התכנון.

המערכת נותנת בידי המתכננים, כלים יחודיים ומתקדמים לזימון, ניהול ובקרת המשאבים ביעילות ודיוק רב.

המידע האיכותי המתקבל מהמערכת מסייע לשפר את התוצאות העסקיות של הארגון.

 
 

  עבור ל.. שימושים במערכת WizPlan ?