hi-plan.co.il

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

תהליכי שיפור וייעול

                    

חסכון ויעול באמצעות תהליכי שיפור 
 
 חברת היי-פלן טכולוגיות מסייעת לחברות תעשיתיות לשפר את ביצעויהן התפעוליים ובכך לשפר את התוצאותיהן העיסקיות.
 לצות חברת היי-פלן ניסיון וידע רב בהובלת תהליכי שיפור ויעול של חברות תעשייתיות.
 הניסיון הניהולי הרב, המשולב בכלי ניהול חדשניים, מאפשר לצוות היי-פלן להטמיעה תהליכים אשר תוצאות השיפור שלהם משמעותיים.
 ביצוע תהליכי שיפור ויעול של אגפי התפעול כולל :
 אבחון
 -- היכרות עם פעילות הארגון
 -- בחינת המבנה הארגוני ותפקידים
 -- איתור גורמי בזבוז
 -- רציפות זרימת המידע והחומר
 -- יעילות במחלקות היצור והשרות 
 -- נצילות ציוד ומקום
 -- יעילות מלאי (זמינות וכמות) 
 -- ניתוח עלויות התפעול
 -- ניהול מחסנים והלוגיסטיקה
 איפיון
 -- איפיון התהליכים, שיטות והאמצעים תוך חשיבה יצירתית ומקורית לשיפור התפעול.
 -- הצגת מערכת הפתרונות לארגון
 -- הצגת הערכת עלויות ותחזית החזר השקעה לתהליכי השיפור.
  פיתוח\איתור
  -- פיתוח שיטות, מערכות, אמצעים, וכלים שיתנו מענה למימוש האיפיון
 הטמעה
  -- הטמעת המערכות, התהליכים, השיטות והכלים בארגון בשיתוף עם צוות העובדים והמנהלים
  ליווי
 -- ליווי בקליטת תהליכי השיפור, לשביעות רצונו של הארגון ועד שאנחנו מזהים שהארגון מנצל את פוטנציאל השיפור.