hi-plan.co.il

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

שיפור המידע

יעול וחסכון באמצעות שיפור המידע

 

  חברת היי-פלן טכנולוגיות מיישמת תהליכי שיפור המידע אשר מטרתם :

 
  -- שיפור הניהול והבקרה על משאבי הארגון, לחסכון וייעול.
  -- שיפור השירות ללקוחות.
  -- בניית מעגלי זרימת מידע וחומר קצרים ויעילים.
  -- העברת מירב התהליכים והפעולות לביצוע ע"י מערכות המידע (אוטומציה) לייעול, צמצום הטעויות ואמינות המידע.
  -- בניית ממשקים חכמים, המייעלים את עבודת המשתמשים, משמרים את התהליכים ומקטינים את האפשרות לטעויות. 
 
  
השיפור מושג ע"י : 
  
1. הטמעת מערכת WizPlan לניהול שרשרת אספקה 
  
2. שיפור המידע 

ישור קו
  -- ניתוח זרימת החומר והמידע
  -- איתור הגורמים הפוגעים באיכות המידע וחוסר ההתאמה לזרימת החומר.
  -- טיפול פרטני בשרשרת המידע לסגירת מעגלים קצרים ויעילים

  -- הפעלת מנגנונים קיימים שעדיין לא מומשו בארגון והפעלתם תתרום לשיפור הביצועים
אמינות
  -- הטמעת תהליכים ושיטות המייצרים אמינות המידע
יעילות
  -- התאמת התהליכים לניהול ובקרה ע"י המידע
  -- התאמת מערכות המידע לניהול התהליכים בארגון.
שימושיות
  -- פיתוח כלי ניהול, בקרה ושליטה המשפרים את תפעול הארגון.

 
3. פיתוח והטמעת כלים המותאמים לצרכי הלקוח 
   חברת היי-פלן טכנולוגיות מתמחה בפיתוח והטמעת כלי ניהול ובקרה תפעוליים המותאמים לצורכי הלקוח.
   הטמעת הכלים, מאופיינת בתהליך סדור המבטיח הצלחה לשביעות רצונו של הלקוח והכוללת :
 

אבחון    -- היכרות עם צוות הארגון ופעילותו, ניתוח זרימת החומר והמידע ואיתור תהליכים ונקודות לשיפור
איפיון    -- איפיון תהליכים ואמצעים שיתנו פתרונות לנושאים לשיפור
פיתוח    -- פיתוח המערכות והאמצעים הדרושים.
בדיקות   -- בדיקת המערכות ע"י צוות הפיתוח ולאחר מכן עם צוות החברה
התאמות  -- עיצוב סופי של הממשקים ע"פ הבדיקות וצרכי המשתמשים
הטמעה   -- הטמעת המערכות בחברה לשביעות רצונו של הלקוח

 
   התכנון, נעשה תוך ראיה כוללת של צרכי הארגון עם דגש על סגירת מעגלי החומר והמידע,
   חברת היי-פלן טכנולוגיות מלווה את לקוחותייה לכל אורך הדרך,
   מהאיפיון ועד להטמעת המערכת לשביעות רצונו של  הלקח ועד שחברת היי-פלן טכנולוגיות מזהה שהלקוח, מפיק את המירב מהמערכות.
 
  
4. התוצאה המתקבלת בעקבות שיפור המידע 
   רמת הניהול, השליטה והבקרה המשופרות המושגות בעקבות שיפור המידע, מאפשרות לארגון לשפר
   את ביצועיו התפעוליים ע"י חסכון בהוצאות מצד אחד ושיפור השירות ללקוחת מהצד השני.
 
  
-